Verktygslåda med metoder

Vi har en färdig verktygslåda med metoder hur man kan bemöta olika frågor i vardagen, både till unga och äldre. En känslig fråga som kan vara svår att bemöta är abort. Anledningen till varför man gör abort kan variera, liksom känslorna som man upplever efteråt.

Kan en medmänniska eller arbetsgivare på något sätt stötta en person som har varit tvungen att genomgå en abort? Det man kan göra är att finnas och lyssna om personen vill prata om det. Vill personen inte prata om det är det lika accepterat och som medmänniska är det något som behöver respekteras.

Vi rekommenderar dock att professionell hjälp kontaktas och personen som har utfört en abort får möjlighet att prata om det. Kanske det inte väcker känslor omgående, det kan komma flera månader i efterhand och då är det viktigt att fånga upp. Låt det ta sin tid och nyttja en bra verktygslåda för att kunna hjälpa.