HBTQ

HBTQ är en fråga som står oss varmt om hjärtat. Det är inte alla som vet att HBTQ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och övriga sexuella läggningar som definierar vem man blir attraherad av.

Därför har det på många arbetsplatser införts möjlighet att HBTQ certifiera sig. Det är ett sätt att sprida kunskap och göra människor uppmärksam på att alla är lika mycket värd oavsett vem man attraheras av.

När en arbetsgivare väljer att certifiera sin arbetsplats så är det också ett bevis på att man har tagit ställning i frågan och vill inkludera alla genom att ha en plan för hur frågor ska bemötas i det dagliga arbetet.

Ordet HBTQ kan för många väcka både känslor och frågor som en utbildare kan besvara. Får medarbetarna möjlighet att ställa frågor i ämnet så ökar också kunskapen. Våga prata om det och få en mer accepterande arbetsmiljö.