HIV och HBTQ är två viktiga förkortningar inom ämnet sexualitet. Det kan upplevas svårt att prata om för många samtidigt som det finns en stor okunskap. Här kommer dessa ämnen att sakligt lyftas och förklaras så att alla människor har möjlighet att ta del av korrekt information när de själv vill.