Jämställdhet i vardagen

Jämställdhet är en debatterad fråga där könsroller ofta kan ställas mot varandra. Är det rimligt att en kvinna tjänar mindre pengar för samma utförda arbete som en man? Eller är det bara män som har fysik nog att arbeta som brandman?

Ibland kan vi vrida på frågorna, vore det konstigt om två manliga vänner åkte på en helgs avkoppling på https://copperhill.se/spa/ tillsammans? Åsikterna går isär men i grunden är alla människor och för oss är det inte något konstigt alls. Alla kan umgås på lika villkor.

Det spelar inte någon roll åt vilket håll jämställdhet går, ingen människa ska behöva skämmas för sina val eller tankar. Både i vardagen och på arbetsplatsen går det att utmana normer och tankar. Vi tycker om att ifrågasätta och verkligen få personer att tänka efter.

Ett enkelt sätt att sprida jämställdhet är i hemmet, låt barnen se att både mamma och pappa kan vika tvätt och laga mat. På så sätt sprider man en acceptans som barnen sprider vidare i livet.