Prata om hur HIV smittas

Kultur och migration är ett ämne som kommit upp allt oftare på senare år då många har invandrat till Sverige. Då det kommer till det sexuella finns stora kulturella skillnader och kunskapsmässigt finns stora variationer.

Frågan är något som vi arbetar intensivt med och gärna ger goda råd runt. Hur kan vi på ett bra sätt bemöta svåra frågor som våld i nära relationer? Det är ett arbete som konstant behöver fortgå för att sprida kunskap och förståelse.

Vilka rättigheter som en kvinna har i ett förhållande brukar också behöva lyftas fram på ett bra och naturligt sätt. Frågorna är inte något som går att förändra över en natt utan behöver arbetas med på lång sikt.

Ibland kan frågan väckas och under lång tid arbetas med. Kanske vi inte ens kommer att nå hela vägen fram med kvinnorna som vi för tillfället arbetar med, men att kommande generation som föds får det med sig i livet som en självklarhet.

Det kan ibland upplevas som tungt eller hopplöst, men vi vet att det på sikt gör stor skillnad att prata om saker, även om det inte ger effekt idag så väcker det ett för till framtiden.