HIV och preventivmedel

För många är det en självklarhet att skydda sig från könssjukdomar och liknande. Det är bra att skydda sig och metoden för att kolla HIV har också fler användningsområden. Idag finns det ett blodprov som kallas ELISA som används både för att testa HIV och Celiaki.

Celiaki är en helt annan sjukdom och inte jämförbar med HIV, men problematisk för det. Personer med celiaki lider allt som oftast av grov glutenintolerans som skadar luddet i tarmarna. Idag finns det en mängd produkter på marknaden för den som har glutenintolerans men ändå vill leva gott.

I likhet med HIV är det en sjukdom som aldrig försvinner utan som man kommer att få leva hela livet med. Därför är det viktigt för båda sjukdomarna att man lär sig så mycket som möjligt för att på bästa sätt kunna hantera.

Det kan komma skov då man är mycket sämre och ibland kan behöva sjukhusvård. Genom att ta hand om varandra, både skydda mot sexuella sjukdomar och undvika gluten till den intoleranta kan vi skapa en mer kärleksfull värld tillsammans. Tänk på att du inte vet vilket bagage din medmänniska bär på och var alltid ödmjuk inför detta faktum..